Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2020

Potrzebowała czasem chwili, żeby móc się rozpaść. Rozlecieć. Roztrzaskać. Żeby ktoś spojrzał na nią z troską, z tym ciepłym „rozumiem” w oczach, położył dłoń na głowie i głaskał, i tulił, dopóki cały smutek nie wypłynie z jej duszy, a ciało znowu stanie się całością.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahesiamela hesiamela
5222 0e5e 390
Reposted frommiischa miischa viaolakocie olakocie
2846 97f7 390
Reposted fromkarahippie karahippie viadygoty dygoty

December 13 2019

4304 b907 390
Reposted frompiehus piehus viafenoloftaleina fenoloftaleina
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie vianotoco notoco

January 15 2020

Potrzebowała czasem chwili, żeby móc się rozpaść. Rozlecieć. Roztrzaskać. Żeby ktoś spojrzał na nią z troską, z tym ciepłym „rozumiem” w oczach, położył dłoń na głowie i głaskał, i tulił, dopóki cały smutek nie wypłynie z jej duszy, a ciało znowu stanie się całością.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahesiamela hesiamela
5222 0e5e 390
Reposted frommiischa miischa viaolakocie olakocie
2846 97f7 390
Reposted fromkarahippie karahippie viadygoty dygoty

December 13 2019

4304 b907 390
Reposted frompiehus piehus viafenoloftaleina fenoloftaleina

January 15 2020

Potrzebowała czasem chwili, żeby móc się rozpaść. Rozlecieć. Roztrzaskać. Żeby ktoś spojrzał na nią z troską, z tym ciepłym „rozumiem” w oczach, położył dłoń na głowie i głaskał, i tulił, dopóki cały smutek nie wypłynie z jej duszy, a ciało znowu stanie się całością.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahesiamela hesiamela
5222 0e5e 390
Reposted frommiischa miischa viaolakocie olakocie
2846 97f7 390
Reposted fromkarahippie karahippie viadygoty dygoty

December 13 2019

January 15 2020

2846 97f7 390
Reposted fromkarahippie karahippie viadygoty dygoty

December 13 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl