Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2018

0645 9ff7 390
Reposted fromfriends friends viabzdura bzdura
1100 ca68 390
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabzdura bzdura

Są ludzie przy, których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko a każda noc jest za krótka na sen. 

— Tomek Tomczyk
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone viajoannem joannem
4587 362a 390
Reposted fromoll oll viajoannem joannem
6243 293d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajoannem joannem
7364 c4d5 390
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viajoannem joannem
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajoannem joannem
5553 613f 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaBilet Bilet
2955 53bf 390
nirvitii.soup.io
Reposted fromcytaty cytaty vialabellavita labellavita

October 16 2018

6145 bbf8 390
Reposted frompiehus piehus viaiamdreamer iamdreamer
8477 7e71 390
Reposted fromsilence89 silence89 viadygoty dygoty

August 20 2018

0422 be7f 390
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viajethra jethra
Bardzo trudno się płynie, kiedy masz wrażenie, że jakaś kotwica trzyma Cię w miejscu.
— Colleen Hoover: "It ends with us"
Reposted frompensieve pensieve viaparrtyzant parrtyzant
7466 7f7e 390
Reposted fromamatore amatore viaparrtyzant parrtyzant

July 26 2018

6254 a3a5 390
Reposted fromjazminrose jazminrose viamissmiserable missmiserable

July 17 2018

5700 6eb0 390
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viabakteryja bakteryja
1339 210b 390
Tease, caress, touch... And don't stop.
Reposted fromnostrae nostrae viabakteryja bakteryja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl