Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

7400 46d7 390
Jesteś jak po nieprzespanej nocy kawa
Pobudzasz mnie do życia, dajesz chęci do działania
Uzależniasz jak narkotyk - muszę do ciebie wracać
Muszę do ciebie wracać, codziennie
5242 8457 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaselsey selsey
0652 5fcf 390
Reposted frompeluda peluda viaselsey selsey
Należy ulegać swoim pragnieniom wtedy, kiedy nadchodzą i nic nie odkładać na później.
— S@motność w sieci.
Reposted fromkillme killme viaselsey selsey

Mądra kobieta nigdy nie wyzna swoich uczuć, zanim mężczyzna nie zrobi tego pierwszy.

Reposted frompureevil pureevil viabzdura bzdura
0041 ac3b 390

papapu-u:

Cheers!(Meow)

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaselsey selsey
4539 0a74 390
Reposted fromfantom fantom viaselsey selsey

October 19 2017

7006 fb47 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaselsey selsey

Twój uśmiech, wplątany w moje myśli.

Reposted frommefir mefir viaselsey selsey
9677 08a8 390
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaselsey selsey
0619 ff72 390
Reposted fromsjokolade sjokolade viaselsey selsey
Reposted fromchangecolour changecolour viaselsey selsey

October 18 2017

1075 6974 390
Reposted fromels els viaselsey selsey
Reposted fromcomiczynka comiczynka viaselsey selsey
4169 bad5

October 16 2017

Wszystko będzie dobrze. Przed tobą trochę ciężkich chwil, wiele cudownych. I dasz radę. Takie kobiety jak ty zawsze dają radę. Upadniesz i wstaniesz. O dziwo, bez niczyjej pomocy. I dalej będziesz szła z podniesioną głową.
— Magdalena Witkiewicz - "Cześć, co słychać?"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaselsey selsey
2660 2cfd 390
Anne. season 1, episode 1
Reposted frommyzone myzone viamissmiserable missmiserable
4680 a1ab 390
Reposted fromfeels feels viaselsey selsey
5236 8fbd 390
Reposted fromcarameltea carameltea viaselsey selsey
Każdy człowiek zostawia odciski palców w życiu tych, z którymi się zetknął.
— lookafteryou.soup.io
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaselsey selsey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl