Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

8620 bc9f 390
Reposted frompiehus piehus viajoannem joannem
7209 b4b0 390
Reposted from777727772 777727772 viabakteryja bakteryja
0667 3164 390
Reposted fromoll oll viabakteryja bakteryja
0160 0326 390
A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNataly Nataly
2156 c140 390
Reposted fromMiziou Miziou viahesiamela hesiamela
7486 2522 390
Reposted fromoutoflove outoflove viabzdura bzdura
Reposted fromDennkost Dennkost viabzdura bzdura
8037 516e 390
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viabzdura bzdura
8841 2961 390
Reposted fromoll oll viajethra jethra
7034 a7e7 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajethra jethra
5589 acab 390
Reposted fromolaosa olaosa viajethra jethra
1006 5784 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajethra jethra
1394 5c21 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viajethra jethra
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajethra jethra
Imprezowanie jest fajne, dopóki nie znajdziesz osoby, z którą siedzenie w domu jest jeszcze fajniejsze
— axamiitt.tumblr.com
Reposted fromtouchthesky touchthesky viajethra jethra
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Reposted fromnaturalginger naturalginger viajethra jethra
9081 dbb5 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viajethra jethra
7378 7a16 390
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaolakocie olakocie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl