Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viabakteryja bakteryja
Nie ma nic lepszego, niż zamknąć i wyjaśnić coś, co nie zostało zamknięte i wyjaśnione 8 lat temu. 
— magiczny weekend. magiczna noc.
Reposted fromhesiamela hesiamela
1917 9164 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viahesiamela hesiamela
6085 fd6c 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viajethra jethra
2507 6164 390
Reposted fromtfu tfu viajethra jethra
5328 99fd 390
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viajethra jethra
- Jestem zmęczony myśleniem o tym czego mi nie mówisz.
- Czyli źle ci ze mną??
- Nie. Źle mi jak ze mną nie rozmawiasz.
Reposted fromdygoty dygoty viajethra jethra
4193 0bb9
Literatura piękna
"Gadu-Gadu 694 najlepsze opisy", Ewelina i Marcin Wasilewscy, 2008
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadygoty dygoty
1624 f2d5 390
Reposted fromzciach zciach viahesiamela hesiamela

August 15 2017

0962 637b 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viajethra jethra
0464 8639 390
Reposted fromtfu tfu vialabellavita labellavita
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialabellavita labellavita
Musisz zrozumieć, którym końcem igły chcesz być. Tym przywiązanym do nici czy tym, który przebija tkaninę.
— Sue Monk Kidd – Czarne skrzydła
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow vialabellavita labellavita
Gdy masz go na co dzień, narzekasz, marudzisz, czasem nawet tak masz go dość, że mówisz, by zniknął. I nagle znika, brakuje go i uświadamiasz sobie jak cholernie tęsknisz nawet za tym, że cię wkurwiał.

August 13 2017

Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted fromnoicoztego noicoztego viatereseek tereseek
1163 2226 390
5328 99fd 390
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viahesiamela hesiamela
4642 7a38 390
Reposted fromrisky risky viahesiamela hesiamela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl