Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

7562 2688 390
Reposted fromswissfondue swissfondue viajethra jethra
4946 ed4c 390
Reposted frombirke birke viajethra jethra
1097 fad2 390
Reposted fromboyangel boyangel viaaneth aneth
0561 5700 390
2061 ef9c 390
Reposted fromcoolenough coolenough viamiimi miimi
3158 0648 390
Reposted fromfreakish freakish viajethra jethra
7027 0a82 390
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk viajethra jethra
Reposted frompl pl viajethra jethra
Do niedzieli jakoś szło
Lukier, miód, liryczne cudo
Nagle coś, drobiażdżek wręcz
Na manowce złości wywiódł mnie
(...)
Czasem coś, tyci czort
Zdania szyk przestawi mi
Lub slalomem gubiąc krok
Wracam po dwóch głębszych późno w noc
— Hey, "Mimo wszystko"
Reposted fromcudoku cudoku viajethra jethra

April 26 2017

6912 d583 390
Reposted fromfreakish freakish viajethra jethra
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viajethra jethra

Zrozumiałam, że to taki facet, z którym bym mogła spędzić resztę życia.

A potem to spieprzyłam.

— Charlotte Nieszyn Jasińska 'Constans'
Reposted frombzdura bzdura viajethra jethra
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viaselsey selsey
5117 1566 390
Reposted fromdomix domix viaselsey selsey
1793 7cce 390

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant viaselsey selsey
Któregoś dnia obudzisz się o jedenastej w sobotę obok miłości swojego życia, zrobisz kawę i jajecznicę. I po prostu będzie w porządku.
0660 0532 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viajethra jethra
6526 b8ab 390
Reposted frommhsa mhsa viajethra jethra
4141 a950 390
Reposted fromintotheblack intotheblack viajethra jethra
5559 9477 390
The Great Gatsby
Reposted fromhtheory htheory viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl