Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2018

7324 8e46 390
Reposted fromteijakool teijakool viaselsey selsey
5348 3795 390
Reposted fromPoranny Poranny viaselsey selsey

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo viaselsey selsey

March 31 2018

4768 a278 390
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viasurpriseme surpriseme

March 30 2018

2016 1f20 390
Aleksandra Wądołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaselsey selsey

Są ludzie przy, których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko a każda noc jest za krótka na sen. 

— Tomek Tomczyk
0818 8e6b 390
Księżycu mojego życia. Moje słońce i gwiazdy.
Reposted fromnezavisan nezavisan viabakteryja bakteryja

March 25 2018

9520 be4b 390
Reposted fromdarkanes darkanes viasurpriseme surpriseme
2863 1bb0 390
Reposted from4777727772 4777727772 viabakteryja bakteryja
3836 a502 390
Reposted fromhasz hasz viabakteryja bakteryja
3623 e89c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabakteryja bakteryja
1094 3e4e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabakteryja bakteryja

March 18 2018

9881 d44a 390
Reposted fromdanceavecjohnny danceavecjohnny viajethra jethra
W tamtych czasach nie było jeszcze Internetu, e-maili, Skype'a czy różnych ICQ.
W tamtych czasach listy miłosne wysyłane z Francji do Kalifornii szły dziesięć dni.
W tamtych czasach, kiedy napisałeś "Kocham Cię!", musiałeś czekać na odpowiedź trzy tygodnie.
A czekanie przez trzy tygodnie na "Kocham Cię" naprawdę jest nieludzkie, kiedy się ma dwadzieścia lat.
— Guillaume Musso, "Kim byłbym bez ciebie?"
Reposted fromjaskier jaskier vianivea nivea
Ludzie często wybierają źle. Wybierają złe miejsca i złych ludzi. Wybierają złe godziny na wino, pocałunki i seks. Wpadają w bramy żalu i potępienia. Budzą się nadzy. Często bez duszy
— Kaja Kowalewska
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vianivea nivea
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabzdura bzdura
0921 3531 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaraindrops raindrops
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabzdura bzdura
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazucha zucha
Nie bierz do siebie tego, co inni o Tobie mówią. Szczególnie, kiedy zamiast pomagać – zniechęcają. Tylko Ty wiesz na co naprawdę Cię stać! Słowa innych weź pod uwagę jako informację zwrotną, ale nigdy nie bierz ich za stan faktyczny tego, jaki jesteś.
— Michael Jordan
Reposted fromaggape aggape viazucha zucha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl