Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

1921 0adf 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaselsey selsey
9334 8ecf 390
<3
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
7682 fb9e 390
Reposted frommosiek mosiek viaumierajstad umierajstad

March 20 2017

0824 c8d8 390
Reposted fromlouse louse viajethra jethra
0884 ae5b 390
Reposted fromspitblaze spitblaze viajethra jethra
7410 8a3c 390
Reposted fromewaryst ewaryst viajethra jethra
Reposted fromkjuik kjuik viajethra jethra
5975 aef1 390
payment method
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaraindrops raindrops
7839 48f3 390
Reposted fromapkinesis apkinesis viamiimi miimi
2485 da7e 390
Reposted fromgabrynia gabrynia viachleb-i-wino chleb-i-wino
Sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek, które nas ranią i przeszywają (…) Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa, które głęboko nas zasmucają, jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż siebie samych, jak wygnanie go do lasu z dala od kogokolwiek, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza wewnątrz nas.
— Kafka
8215 f22c 390
Reposted fromerial erial viaumierajstad umierajstad
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viaumierajstad umierajstad

March 13 2017

W moim innym świecie możemy gadać do rana. I rozumiesz mnie bezsprzecznie i jemy wspólne śniadania. I należysz do mnie, choć to nie kwestia posiadania. I czujemy się bezpiecznie jakby cały świat był dla nas.
— Pezet - W moim świecie
Reposted frombelievee believee viaSmerfMaruda SmerfMaruda
7678 f3d4 390
Reposted fromitoweryou itoweryou viaSmerfMaruda SmerfMaruda
5214 7413 390
Reposted fromunforgiving unforgiving viaSmerfMaruda SmerfMaruda

Nie skreślaj mnie
ze spisu pilnych marzeń,
nie spychaj w cień,
pod stos wyblakłych gazet.

Nie skreślaj mnie
na liście do zachwytu,
nie zmieniaj w biel
szarości wspólnych świtów.

Nie skreślaj mnie.
Podkreślaj mnie.

Nie skreślaj mnie
w podpisach tatuaży,
nie wmawiaj, że
nasz sen się nie przydarzył.

Nie skreślaj mnie
z albumu słodkich wzruszeń,
nie spalaj zdjęć
i wyznań nie retuszuj.

Nie skreślaj mnie.
Podkreślaj mnie.

Nie skreślaj mnie,
ja nie dam się zapomnieć,
czy chcesz, czy nie,
twe myśli wrócą do mnie.

Nie skreślaj mnie,
pojawię się na nowo
i skreślę cię,
by zniknąć razem z tobą.

Nie skreślaj mnie.
Podkreślaj mnie.

— Sławomir Wolski "Nie skreślaj mnie"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda

March 12 2017

6115 d456 390
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl