Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

0422 be7f 390
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viajethra jethra
Bardzo trudno się płynie, kiedy masz wrażenie, że jakaś kotwica trzyma Cię w miejscu.
— Colleen Hoover: "It ends with us"
Reposted frompensieve pensieve viaparrtyzant parrtyzant
7466 7f7e 390
Reposted fromamatore amatore viaparrtyzant parrtyzant

July 26 2018

6254 a3a5 390
Reposted fromjazminrose jazminrose viamissmiserable missmiserable

July 17 2018

5700 6eb0 390
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viabakteryja bakteryja
1339 210b 390
Tease, caress, touch... And don't stop.
Reposted fromnostrae nostrae viabakteryja bakteryja
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viaselsey selsey
5968 2588 390
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaselsey selsey
Do not expect people to tell you the truth because they also lie to themselves.
— Don Miguel Ruiz, The Four Agreements (via Transcend)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaselsey selsey
2164 daa1 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viazjebalosie zjebalosie
- Będę cię mógł jeszcze zobaczyć? - zapytał. Jego głos zabrzmiał ujmująco niepewnie.
Uśmiechnęłam się.
- Jasne.
- Jutro?
- Cierpliwości, koniku polny - poradziłam. - Nie chcesz chyba wydać się nadgorliwy.
- Oczywiście, że nie, dlatego zaproponowałem jutro - odparł. - Chciałbym się z tobą znów spotkać dziś wieczorem, ale gotów jestem poczekać całą noc i kawałek jutra.
— J.Green "Gwiazd naszych wina"
Reposted fromhappyorsad happyorsad viabakteryja bakteryja
0297 0f76 390

serious:

who were you?

May 18 2018

7324 8e46 390
Reposted fromteijakool teijakool viaselsey selsey
5348 3795 390
Reposted fromPoranny Poranny viaselsey selsey

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo viaselsey selsey

March 31 2018

4768 a278 390
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viasurpriseme surpriseme

March 30 2018

2016 1f20 390
Aleksandra Wądołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaselsey selsey

Są ludzie przy, których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko a każda noc jest za krótka na sen. 

— Tomek Tomczyk
0818 8e6b 390
Księżycu mojego życia. Moje słońce i gwiazdy.
Reposted fromnezavisan nezavisan viabakteryja bakteryja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl