Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2019

4263 b98c 390
Reposted fromowca owca viajethra jethra
Problem polega na tym, że szukamy kogoś przy kim możemy się zestarzeć, a sekretem jest znaleźć kogoś z kim możemy pozostać dziećmi.
— Charles Bukowski
Reposted fromxalchemic xalchemic viaparrtyzant parrtyzant
3981 1bc9 390
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viajethra jethra
- Gdyby zostało mi dziesięć sekund życia w pustym, zamkniętym pomieszczeniu - odpowiedziałem. - Czekając na śmierć, właśnie to bym zrobił: pomyślał o tobie.
— Kinga Tatkowska - "Szukając tego"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajethra jethra
Zawsze pozostaje urojona podróż po obłokach.
— Krzysztof Kamil Baczyński
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viajethra jethra
Cholernie boję się tego, że jakaś inna zobaczy w Nim to co ja, a On zobaczy w niej to czego nie widzi we mnie.
7882 c64f 390
Reposted fromhormeza hormeza viajethra jethra
6492 22b8 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viajethra jethra
9283 9545 390
Reposted fromits-never-toolate its-never-toolate viajethra jethra
7549 8a03 390
always
Reposted fromniee niee viajethra jethra
5729 7d4d 390
Reposted fromkarahippie karahippie viajethra jethra
Zadaj sobie pytanie, czy to, co robisz dzisiaj, przybliża cię do tego, co chcesz robić jutro.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajethra jethra

May 29 2019

7952 1818 390
tak się powinno wychowywać. 

May 28 2019

Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viaolakocie olakocie
Reposted fromczasnazupe czasnazupe viaparrtyzant parrtyzant
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
4530 18e1 390
Reposted fromnutt nutt viahesiamela hesiamela

March 11 2019

istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość, a
tym, że naprawdę
cię kocha. 
— Rupi Kaur
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaiamdreamer iamdreamer
Reposted fromFlau Flau viahesiamela hesiamela
Kto ma dobrą pamięć, temu łatwiej o wielu rzeczach zapomnieć.
— Stanisław Jerzy Lec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl